Feb 27, 2020

Nyanlända elever - riktade insatser ger resultat?

Avsnitt 5: I det här avsnittet har vi bjudit in Marie Karling, samordnare för riktade insatser att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever i Umeå kommun, samt Mirna Nasser, språkutvecklare på Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå kommun, för att samtala om Skolverkets riktade insatser till nyanlända elever.

Våra gäster konstaterar att det finns en hel del att utveckla i arbetet med nyanlända elever, både utifrån ett lokalt och nationellt perspektiv. Under avsnittets gång får vi också ta del av deras tankar till hur detta arbete kan ta fart.

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.

Musik: Tommy Töyrä.

Jan 24, 2020

Skolbiblioteket - en nyckelfaktor för elevers lärande?

Avsnitt 4: Det är dags för skolbiblioteket att ta en mer framträdande roll i den svenska skolan. Det tycker i alla fall Jenny Lindmark Svedgård, Biblioteksutvecklare på Regionbibliotek Västerbotten, samt Helena Björnwall Åström, Regionbibliotekschef i Västerbotten.

Jenny, som bland annat sitter med i juryn för “Ett skolbibliotek i världsklass”, tar tillsammans med Helena upp en hel del saker som behöver utvecklas för att skolbiblioteket och landets skolbibliotekarier ska få möjlighet att kunna ta den roll i skolan som skolbiblioteket enligt skollagen är tillsatt att ha.

Allt detta och mycket mer, inklusive vad duon har för tankar om den skolbiblioteksutredning som regeringen nyligen tillsatt, ryms i det timmeslånga avsnittet.  

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.

Musik: Tommy Töyrä.  

Nov 25, 2019

Skolcoachning - en vitamininjektion för skolan?

Avsnitt 3. I det här avsnittet får du träffa läraren, specialpedagogen och skolcoachen Ninna Kristiansen, som berättar om hur det går till - och vad hon gör - när hon får coachningsuppdrag inom skolan. Ninna berättar även varför hon tycker att Skinnskattebergs kommun har gjort ett klokt val som satsar på skolcoachning i stället för på lärarassistenter.

Utöver samtalet med Ninna Kristiansen, samtalar programledarna bland annat om varför #lärarepåinstagram är en hashtag som folk inom skolans värld bör hålla koll på.

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.
Musik: Tommy Töyrä.   

Oct 26, 2019

Gamification - vad är det?

Avsnitt 2. Gamification, spelifiering och spelbaserat lärande. Häng med oss när Gamificationexperten Jan Bidner reder ut begreppen, samt ger tips och idéer till hur man som pedagog kan använda sig av detta i undervisningen.

Jan Bidner berättar bland mycket annat också om ett Gamificationsamarbete han är involverad i med en skolkoncern, samt vad som behöver ske för att alternativa pedagogiska metoder ska nå ut på gräsrotsnivå till landets lärare.

Utöver detta dyker även de stående inslagen GÄSTLISTAN och TIPSET upp i programmet.

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.

Musik: Tommy Töyrä.

Sep 19, 2019

Fjärrundervisning - en räddning för moderna språk?

Avsnitt 1. I vårt premiäravsnitt belyser vi fjärrundervisningens möjligheter i lärarbristens Sverige. En undervisningsform som det finns många olika åsikter och farhågor om. Gästar studion gör två ledande personer i det team som i dag bedriver en unik satsning i Sverige med fjärrundervisning inom moderna språk: Tobias Thomson, utbildningsstrateg Region 10 och Region Västerbotten samt Linda Rudolfsson, IT-pedagog på Mediacenter och projektledare för fjärrundervisning inom Region 10

Missa inte heller TIPSET, en stående punkt där programledarna tipsar lyssnarna om olika finurliga lösningar. Ofta av multimodal karaktär. 

Programledare: Niclas Lind och Peter Hjelm.

Musik: Tommy Töyrä.

-